Oppdrag

Her vil du finne oppdrag vi trenger hjelp til. Dette vil aldri være en fullstendig liste, og siden hele poenget med Skrivelyst er at vi skal kose oss mens vi jobber, håper vi du vil si fra dersom det er noe du ønsker å gjøre som ikke står på listen. Forslag til tillegg på listen er også alltid velkomne!

Tallet forran oppdraget er kun for enkelhetens skyld, slik at dere skal kunne si «jeg ønsker meg oppdrag nr». Tallene er derfor ikke en indikasjon på viktigheten av oppdraget.

 1. Tekstforfatter til nettsiden
  1. Vi trenger tekster til bloggen, notater om å skrive, oppdateringer på prosjekter, bokanmeldelser, morsomme småhistorier og alt annet dere kan tenke dere å dele.
 2. Sosialemedier engasjert
  1. En eller flere frivillige med en god idé til en fast spalte de kan ha på våre sosiale medier
 3. Mellomrom-oppstart
  1. En eller flere frivillige som er interessert i å lage et lokallag for Mellomrom der de bor, ved å for eksempel starte en Mellomrom-bokklubb for barn og ungdom i sitt nærområde.
 4. Mellomrom-medhjelper
  1. En/flere frivillig(e) som er interessert i å hjelpe til med å få i gang flere Mellomrom-arrangementer i henholdsvis Ålesund, Bergen og omegn eller Oslo-området.
 5. Deler
  1. En eller flere frivillige som kan være med å spre budskapet om sommerleir der de er ved å for eksempel henge opp plakater eller flygeblad i nærområdet der de bor.

Ser du noe du kunne tenke deg å gjøre? Si fra til din kontaktperson!