Møtedatoer

Som medlem har du rett til å være med på alle styremøter for å si din mening, du har stemmerett og du kan fremme forslag for styret.

2020:
Dato: 02.09.2020
Møte: Styremøte
Sted: Discord
Klokkeslett: 18:00
For: Styret og medlemmer

Dato: 10.08.2020
Møte: Årsmøte
Sted: Discord/Drammen
Klokkeslett: 14:00
For: Styret og medlemmer

Dato: 14.04.2020
Møte: Styremøte
Sted: Discord
Klokkeslett: 18:00
For: Styret og medlemmer

Dato: 04.01.2020
Møte: Styre- og Arrangørmøte
Sted: Lier
Klokkeslett: 13:00
For: Arrangører og styret

2019:
Dato: 09.12.2019
Møte: Styremøte
Sted: Nettbasert – Discord
Klokkeslett: 18:00
For: Styret og medlemmer

Dato: 16.10.2019
Møte: Styremøte
Sted: Nettbasert – Discord
Klokkeslett: 18:30
For: Styret og medlemmer

Dato: 01.08.2019
Møte: Årsmøte
Sted: Portåsen – Mjøndalen
Klokkeslett: 12:30
For: Styret og medlemmer