Neste Mellomrom

Vi jobber hardt for å få til neste Mellomrom på Østlandet!

Konseptet Mellomrom er workshops og bokklubber i nærmiljøet, som kan engasjere barn og ungdom i lesing, skriving og tekstdeling utover det sommerleiren kan gjøre.

Vil du ha Mellomrom til ditt nærmiljø? Kontakt mellomrom@skrivelyst.info