Mørket

01.03.2018

Det smyger seg på deg
klamrer seg til deg
siver inn i deg

før det forsvinner
og erstattes
av lyset

– Anonym